B kategória

Mit lehet B kategóriás jogosítvánnyal vezetni?

A képzés sikeres elvégzésével a 3500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére vál jogosulttá. A szállítható személyek maximum száma 8+1 fő.

A kategóriával vontatható:

 • egy könnyű pótkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege 4250 kg,
 • továbbá egy nehéz pótkocsi is, amelynek megenegedett legnagyobb össztömege 3500 kg.

Melyek a jelentkezés feltételei?

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya és vezetői engedély alapján kitöltött jelentkezési lap
 • Vezetői engedély vagy ennek hiányában min. 1. csoportú orvosi igazolás
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat,
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata

Hol lehet jelentkezni?

 • Személyesen ügyfélfogadási időben, amiről az Elérhetőségek menüpontban tájékozódhat,
 • A Jelentkezési lap és a Meghatalmazás saját kezű aláírással ellátott dokumentum leadásával.

Hol zajlik az oktatás?   

Elméleti oktatás helye: Kamionsuli Kft., 1108 Budapest, Újhegyi u. 3/a-5.

A gyakorlati oktatása helye: 1191 Budapest, Hofherr A. utca 109.

Hogyan épül fel az oktatás?   

A „B” kategóriás jogosítvány képzése egy elméleti és egy gyakorlati részből áll. Az elméleti oktatást iskolánknál már e-learninges formában is elvégezheti.

A járművezetői tanfolyam elméleti része* összesen 28 órából áll, tantárgyai:

 • közlekedési ismeretek,
 • a gépkocsivezetés elmélete,
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, 

Gyakorlat:**

 • 29 óra + 1 vizsgaóra
 • 580 km levezetése 

*Az esetleges mentesítés feltételeiről a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján tájékozódhat.
**A gyakorlati oktatáshoz a járművet a képzőszerv biztosítja.

Ki bocsátható vizsgára?

ELMÉLETI vizsgára bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges
    

 • hiányzását pótolta
 • előírt életkornál (17 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli ill. érti, a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásban képtelen vizsgázni.

A tanfolyam kezdetétől számítva 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Letelte után a teljes tanfolyamot meg kell ismételni.

FORGALMI vizsgára bocsátható, aki (mindkét feltételnek teljesülnie kell):

 • a kötelező óraszámot levezette
 • a kötelező menettávolságot teljesítette, ami a 45/2013. (VIII.07.) NFM rendelet alapján: 580 km.

Mikor kapható meg a vezetői engedély?

A dokumentum kiadásának feltételei:

 • a tanuló a vizsgáztatási előírásoknak eleget tett,
 • a vizsgatárgyakból megfelelt,
 • illetve sikeres vizsgát tett elsősegély-nyújtási ismeretekből (amennyiben még nincs vezetői engedélye, vagy ha igen, akkor 1984. január 1. előtt szerezte). 

A feltételek sikeres teljesítése esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelőség vizsgaigazolást állít ki, melyet három munkanap elteltével a vizsgázó részére kiad.

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki. Külföldi állampolgár esetében hat hónap folyamatos tartózkodási engedélyt határoz meg.


Mennyibe kerül a képzés elvégzése?

A tanfolyamdíjakról részletesen az Árak menüpont alatt tájékozódhat, vagy kérjen tőlünk ajánlatot!

Elméleti tanfolyam díja: 

 • Tantermi oktatás: 25.000 Ft
 • E-learninges oktatás: 25.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

 • Kötelező óraszámok díja: 300.000 Ft (30 óra * 10.000 Ft )

Vizsgadíjak:    

 • KRESZ: 4.600 Ft
 • Forgalom: 11.000 Ft  

Összesen: 15.600 Ft
A vizsgadíjakat legkésőbb, a vizsgára történő bejelentés előtt kell rendezni.
A tandíj illetve vizsgadíj befizetése az autósiskola pénztárába vagy átutalással, számla ellenében történik.

Mentesítés feltételei 

a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján

A tanuló áthelyezése

A képzőszerv a teljesített oktatásról szóló igazolást a tanuló kérésére 10 munkanapon belül köteles kiadni. Ezzel egy időben a tanuló a teljesített oktatásért járó díjat köteles megfizetni.