C kategória

Milyen járművet lehet C kategóriás jogosítvánnyal vezetni?

A kategória megszerzése autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít.

Melyek a jelentkezés feltételei?

 • akár 18 éves kortól, viszont FONTOS, hogy ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre, 21 éves kortól megszerzett jogosítvány már nemzetközileg érvényes,
 • Vezetői engedélyben rögzített, érvényes Eü. 2. csoportú alkalmasság,
 • Min. „B” kategóriás vezetői engedély, Személyi igazolvány, Lakcímkártya,
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum,
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata.

Hol lehet jelentkezni?

Személyesen ügyfélfogadási időben, amiről az Elérhetőségek menüpontban tájékozódhat,
tanfolyami megnyitón a Jelentkezési lap és a Meghatalmazás saját kezű aláírással ellátott dokumentum leadásával.

Hol zajlik az oktatás?

Elméleti tantermi oktatás helye: Kamionsuli Kft., 1108 Budapest, Újhegyi u. 3/a-5.

A járműkezelés oktatása helye: 1191 Budapest, Hoffher A. u. 109.

Hogyan épül fel az oktatás?

A „C” kategóriás  jogosítvány képzése egy elméleti és egy gyakorlati részből áll.

A járművezetői tanfolyam elméleti tantárgyai:*

 • 80 óra
 • Közlekedési ismeretek,
 • A gépkocsivezetés elmélete,
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás,
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés. 

Gyakorlat:**

 • 29+1 vizsgaóra
 • Rutin: 6 óra
 • Forgalom 23 óra
 • 348 km menettáv levezetése 

*Az esetleges mentesítés feltételeiről a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján tájékozódhat.
**A gyakorlati oktatáshoz a járművet a képzőszerv biztosítja.

Melyek a vizsgára bocsátás feltételei?

1.) ELMÉLETI vizsgára bocsátható, aki:

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta,
 • Előírt életkornál (21 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, ill. érti, a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásban képtelen vizsgázni,
 • A tanfolyam indulásától számított 9 hónapon belül részt kell venni elméleti vizsgán, és
 • Ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül azt sikeresen le kell tenni.

2.) BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS (gyakorlati vizsga):

 • A KRESZ vizsgát követően és a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le.

3.) RUTIN vizsgára az bocsátható:

 • Aki valamennyi elméleti tantárgyból sikeres elméleti vizsgát tett
 • A jogszabályban meghatározott életkort betöltötte,
 • Az előírt óraszámot levezette,
 • A tanfolyam indulásától számított 9 hónapon belül részt kell venni elméleti vizsgán, és
 • Ugyanezen időponttól számítva 12 hónapon belül azt sikeresen le kell tenni.

4.) FORGALMI vizsgára az bocsátható:

 • Aki sikeresen rutin vizsgát tett
 • A kötelező óraszámot levezette és
 • A kötelező menettávolságot is teljesítette, ami a 45/2013. (VIII.07.) NFM rendelet alapján: 348 km.

A sikeres KRESZ vizsgától számítva 2 éven belül minden vizsgát sikeresen le kell tenni.
A fentiek hiányában a teljes tanfolyamot meg kell ismételni.

Mikor kapható meg a vezetői engedély?

A dokumentum kiadásának feltételei:

 • A tanuló a vizsgáztatási előírásoknak eleget tett,
 • A vizsgatárgyakból megfelelt,
 • Illetve sikeres vizsgát tett elsősegély-nyújtási ismeretekből (amennyiben még nincs vezetői engedélye, vagy ha igen, akkor 1984. január 1. előtt szerezte).

A feltételek sikeres teljesítése esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelőség a vizsgaigazolás kiállításával igazolja, melyet három munkanap elteltével a vizsgázó részére kiad.

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki. Külföldi állampolgár esetében hat hónap folyamatos engedélyt határoz meg.

Mennyibe kerül a képzés elvégzése?

A tanfolyamdíjakról részletesen az Árak menüpont alatt tájékozódhat, vagy kérjen tőlünk ajánlatot!

Elméleti tanfolyam díja: 

 • Tantermi oktatás: 50.000 Ft AKCIÓS ár: 40.000 Ft
 • E-learniges felkészítő: 50.000 Ft AKCIÓS ár: 40.000 Ft

Gyakorlati oktatás

 • Biztonságos üzemeltetés: 55.000 Ft AKCIÓS ár: 30.000
 • Kötelező óraszámok díja: 300.000 Ft (30 óra * 10.000 Ft / óra)

Vizsgadíjak:

 •   KRESZ: 4.600 Ft
 •   Szerkezeti és üzemeltetési ismeret: 4.600 Ft
 •   Munkavédelem: 4.600 Ft
 •   Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek: 4.400 Ft
 •   Rutin: 3.500 Ft
 •   Forgalom: 11.000 Ft

Összesen: 32.700 Ft

A vizsgadíjat mindig az adott vizsgát megelőzően kell rendezni.
A tandíj illetve vizsgadíj befizetése az autósiskola pénztárába vagy átutalással, számla ellenében történik.

Mentesítés feltételei:

a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján.