D kategória

Milyen járművet vezethet D kategóriás jogosítvánnyal?

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít.

Melyek a jelentkezés feltételei?

 • akár 21 éves kortól, viszont FONTOS, hogy ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre, 23 éves kortól megszerzett jogosítvány már nemzetközileg érvényes,
 • „B” és „C” kategóriás vezetői engedély,
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély alapján kitöltött jelentkezési lap,
 • Eü. 2. csoportú alkalmassági,
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum,
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata.

Hol lehet jelentkezni?

 • Személyesen ügyfélfogadási időben, amiről az Elérhetőségek menüpontban tájékozódhat,
 • A Jelentkezési lap és a Meghatalmazás saját kezű aláírással ellátott dokumentum leadásával.

Hol zajlik az oktatás?

Elméleti oktatás helye: Kamionsuli Kft., 1108 Budapest, Újhegyi u. 3/a-5.

A járműkezelés oktatása helye: 1191 Budapest, Hoffher A. u. 109.

Hogyan épül fel az oktatás?

A járművezetői tanfolyam egy elméleti és egy gyakorlati részből áll.

A járművezetői tanfolyam elméleti tantárgyai:*

 • 28 óra,
 • Közlekedési ismeretek,
 • A gépkocsivezetés elmélete,
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.

Gyakorlat:**

 • 24+2 vizsgaóra
 • Rutin: 6 óra
 • Forgalom: 18 óra
 • 550 km menettáv levezetése

*Az esetleges mentesítés feltételeiről a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján tájékozódhat.

**A gyakorlati oktatáshoz a járművet a képzőszerv biztosítja.

Melyek a vizsgára bocsátás feltételei?

1.) ELMÉLETI vizsgára bocsátható, aki:

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta,
 • Előírt életkornál (24 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, ill. érti, a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásban képtelen vizsgázni,
 • A tanfolyam indulásától számított 9 hónapon belül részt kell venni elméleti vizsgán, és
 • ugyanezen időponttól számítva 12 hónapon belül azt sikeresen le kell tenni.

2.) BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS (gyakorlati vizsga):

 • A KRESZ vizsgát követően, és
 • A forgalmi vizsgát megelőzően tehető le.

3.) RUTIN vizsgára az bocsátható:

 • Aki valamennyi elméleti tantárgyból sikeres elméleti vizsgát tett,
 • A jogszabályban betöltött életkort betöltötte, és
 • Az előírt óraszámot levezette.

4.) FORGALMI vizsgára az bocsátható:

 • Aki sikeresen rutin vizsgát tett- a kötelező óraszámot levezette,
 • És a kötelező menettávolságot is teljesítette, ami a 45/2013. (VIII.07.) NFM rendelet alapján.

A sikeres KRESZ vizsgától számítva 2 éven belül minden vizsgát sikeresen le kell tenni.

A fentiek hiányában a teljes tanfolyamot meg kell ismételni.

Mikor kapható meg a vezetői engedély?

A dokumentum kiadásának feltételei:

 • A tanuló a vizsgáztatási előírásoknak eleget tett,
 • A vizsgatárgyakból megfelelt,
 • Illetve sikeres vizsgát tett elsősegély-nyújtási ismeretekből (amennyiben még nincs vezetői engedélye, vagy ha igen, akkor 1984. január 1. előtt szerezte).

A feltételek sikeres teljesítését a vizsgaigazolás kiállításával igazolja, melyet három munkanap elteltével a vizsgázó részére kiad.

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki. Külföldi állampolgár esetében hat hónap folyamatos engedélyt határoz meg.

Mennyibe kerül a képzés elvégzése?

A tanfolyamdíjakról részletesen az Árak menüpont alatt tájékozódhat, vagy kérjen tőlünk ajánlatot!

Elméleti tanfolyam díja:

 • Tantermi oktatás esetén: 50.000 Ft AKCIÓS ár: 34.400 Ft
 • E-learninges oktatás esetén: 50.000 Ft AKCIÓS ár: 34.400

Gyakorlati oktatás

 • kötelező óraszámok díja: 689.000 Ft (24 + 2 vizsgaóra x 26.500 Ft/óra)

Vizsgadíjak:

 • KRESZ: 10.500 Ft
 • Rutin: 9.500 Ft
 • Forgalom: 28.000 Ft

Összesen: 48.000 Ft

A vizsgadíjat az adott vizsgaeseményt megelőzően kell befizetni.

A vizsgadíjat mindig az adott vizsgát megelőzően kell rendezni.

A tandíj illetve vizsgadíj befizetése az autósiskola pénztárába vagy átutalással, számla ellenében történik.

A tanuló áthelyezése

A képzőszerv a teljesített oktatásról szóló igazolást a tanuló kérésére 10 munkanapon belül köteles kiadni. Ezzel egy időben a tanuló a teljesített oktatásért járó díjat köteles megfizetni.