41/2020. (III. 11.) Kormány rendelet

4. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont megerősítette, hogy a 41/2020 (III.11.) Korm. rendelet 4. § a) bekezdése alapján a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya) hivatalos okmánynak minősül, így a fenti rendelkezés vonatkozik rá. Viszont fontos, hogy a hivatkozott jogszabály a magyar állampolgárokra és Magyarország területén érvényes.

29270cookie-check41/2020. (III. 11.) Kormány rendelet

Szólj hozzá!